Birimlerimiz İl Maarif Müfettişleri Başkanlığı

İl Maarif Müfettişleri Başkanlığı

İL MUARİF MÜFETTİŞLERİ BAŞKANI

Mustafa AYDIN

MUARİF MÜFETTİŞLERİ

  • Mustafa Serhat BİLA - Maarif Müfettişi

BİRİM PERSONELİ

  • Davut AYDEMİR-Şef
  • Bilal YILDIRIM - Memur

     Dahili:126

BİRİMİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek,

b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,

ç) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,

d) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,

e) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek,

f) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,

g) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,

h) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak,

ı)  Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak.

j) Milli Eğitim Müdürün vereceği diğer görevler.

İLETİŞİM

Dahili : 148

İLETİŞİM(MAİL ADRESİ)

 egitimdenetmenleri69@meb.gov.tr

 Yayın:23.10.2012 - Güncelleme:30.09.2014 - 10:35 - Görüntülenme:1704